Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2918
Title: Типові ознаки фонетичної інтерференції німецької мови в англійському мовленні майбутніх учителів
Other Titles: Типичные признаки фонетической интерференции немецкого языка в английской речи будущих учителей
Typical signs of phonetic interference of the German language in the English speech of future teachers
Authors: Чухно, О. А.
Keywords: англійська фонетика
фонетична інтерференція
німецька мова
англійська мова
майбутні вчителі
английская фонетика
фонетическая интерференция
немецкий язык
английский язык
будущие учителя
english phonetics
phonetic interference
German
English language
future teachers
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Чухно О. А. Типові ознаки фонетичної інтерференції німецької мови в англійському мовленні майбутніх учителів / О. А. Чухно // Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., Одеса, 15–16 трав. 2017 р. / Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса : Право, 2017. – С. 87–89.
Abstract: В статті розкрито тему типових ознаків фонетичної інтерференції німецької мови в англійському мовленні майбутніх учителів. В статье раскрыта тема типичных признаков фонетической интерференции немецкого языка в английском речи будущих учителей. The article reveals the topic of typical signs of phonetic interference of the German language in the English speech of future teachers.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2918
ISBN: 978-966-937-227-7
Appears in Collections:Кафедра англійської фонетики і граматики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чухно О. А. .pdf448.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.