Типові ознаки фонетичної інтерференції німецької мови в англійському мовленні майбутніх учителів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Анотація
В статті розкрито тему типових ознаків фонетичної інтерференції німецької мови в англійському мовленні майбутніх учителів. В статье раскрыта тема типичных признаков фонетической интерференции немецкого языка в английском речи будущих учителей. The article reveals the topic of typical signs of phonetic interference of the German language in the English speech of future teachers.
Опис
Ключові слова
англійська фонетика, фонетична інтерференція, німецька мова, англійська мова, майбутні вчителі, английская фонетика, фонетическая интерференция, немецкий язык, английский язык, будущие учителя, english phonetics, phonetic interference, German, English language, future teachers
Цитування
Чухно О. А. Типові ознаки фонетичної інтерференції німецької мови в англійському мовленні майбутніх учителів / О. А. Чухно // Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., Одеса, 15–16 трав. 2017 р. / Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса : Право, 2017. – С. 87–89.