Невербальні засоби комунікації : комплекс та методика опису й лексикографування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
PublisherInstytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM, Poznań
Анотація
Стаття представляє спробу охарактеризувати деякі аспекти складних методів аналізу невербальних засобів комунікації в сучасному лінгвістичному дискурсу, зумовленому прагматичним підходом до вивчення мови і полісенсованим характером невербального спілкування. В статье представлена попытка охарактеризовать некоторые аспекты сложных методов невербальных средств анализа общения в современном лингвистическом дискурсе, обусловленные прагматическим подходом к изучению языка и полисенсорной природой невербального общения. The article represents the attempt to characterize some aspects of a com-plex methodsof non-verbal eans of communication analysis in a modern linguistic dis-course, caused by a pragmatic approach to a language learning and a polysensored nature of a non-verbal communication.
Опис
Ключові слова
невербальна комунікація, опис, лексикографування, невербальная коммуникация, описание, лексикографирование, non-verbal communication, description, lexicography
Цитування
Осіпова Т. Невербальні засоби комунікації : комплекс та методика опису й лексикографування / Т. Осіпова // Studia Ukrainica Posnaniensia / Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM ; [kom. red.: A. Hоrniatko-Szumiłowicz (red. naczelny) i in.]. – Poznań, 2018. – Zeszyt VI. – S. 103–106.