Форми і методи розвитку особистості в педагогічних ідеях В. О. Сухомлинського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В данній статті автор визначив форми і методи розвитку особистості в педагогічних ідеях В. О. Сухомлинського. В данной статье автор определил формы и методы развития личности в педагогических идеях В. А. Сухомлинского. In this article, the author defined the forms and methods of personality development in the pedagogical ideas of V. A. Sukhomlinsky.
Опис
Ключові слова
розвиток особистості, педагогічні ідеї, Сухомлинський В. О., навчання, виховання, развитие личности, педагогические идеи, Сухомлинский В. А., обучения, воспитания, personality development, pedagogical ideas, Sukhomlinsky V. A., training, upbringing
Цитування
Грицай О. М. Форми і методи розвитку особистості в педагогічних ідеях В. О. Сухомлинського / О. М. Грицай // Освіта і доля нації. Виховання громадянина в демократичних суспільствах: європейський та український досвід : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17-19 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 41–44.