Творчество как терапия : сквозь призму эссеистики

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор в данной статье рассмотрел творчество как терапию : сквозь призму эссеистики.Таким образом осуществляется экзистенциальный праксис –праксис человеческой жизни, конкретизирующийся в многообразии жанров философского дискурса (это и афоризмотерапия, логотерапия, сказкотерапия, исповедь, дневники, эссеистика, ведение блогов). Автор в даній статті розглянув творчість як терапію: крізь призму ессеістікі.Такім чином здійснюється екзистенціальний праксис -праксіс людського життя, конкретизує в різноманітті жанрів філософського дискурсу (це і афоризмотерапії, логотерапія, казкотерапія, сповідь, щоденники, есеїстика, ведення блогів). The author in this article considered creativity as therapy: through the prism of essayistiki.This way, there is an existential praxis - the praxis of human life, specifies in a variety of genres of philosophical discourse (this and aphorism, logotherapy, fairytale, confession.
Опис
Ключові слова
творчество, терапия, эссеистика, философия, аспирантские работы, творчість, терапія, есеїстика, філософія, аспірантські роботи, creativity, therapy, essay, philosophy, graduate work
Цитування
Кобзєва Ю. Ю. Творчество как терапия : сквозь призму эссеистики/ Ю. Ю. Кобзєва // Освіта і доля нації. Виховання громадянина в демократичних суспільствах: європейський та український досвід : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17-19 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 58–60.