Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2749
Title: Аристотель про фундаментальні цінності демократії
Other Titles: Аристотель о фундаментальных ценностях демократии
Aristotle on the fundamental values of democracy
Authors: Cимон, І. А.
Keywords: Аристотель
фундаментальні цінності
демократія
античність
Аристотель
фундаментальные ценности
демократия
античность
Aristotle
fundamental values
democracy
antiquity
Issue Date: 17-May-2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Cімон І. А. Аристотель про фундаментальні цінності демократії / І. А. Сімон // Освіта і доля нації. Виховання громадянина в демократичних суспільствах: європейський та український досвід : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17-19 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 113-114.
Abstract: Автором було проаналізовано Аристотеля як геніального універсального вченого, який прагнув у своїх творах узагальнити досягнення античної думки у багатьох напрямках людського життя. Автором были проанализированы Аристотель как гениальный универсальный ученый, который стремился в своих произведениях обобщить достижения античной мысли во многих направлениях человеческой жизни. The author analyzed Aristotle as a brilliant universal scientist who sought in his works to generalize the achievements of ancient thought in many areas of human life.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2749
Appears in Collections:Кафедра філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сімон І. А. .pdf705.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.