Складання речення безсполучникового типу в українському конфесійному дискурсі: стилістична характеристика

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-09-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті виявлено й описано стилістичні функції безсполучникових складних речень у текстах українського конфесійного дискурсу. Аналіз функціонування безсполучникових складних конструкцій здійснювався на джерелах, що належать до сакрального підстилю. В статье выявлены и описаны стилистические функции бессоюзных сложных предложений в текстах украинского конфессионального дискурса. Анализ функционирования бессоюзных сложных конструкций был осуществлен на источниках, относящихся к сакральному подстилю. The article deals with the description of stylistic functions of asyndeticcomplex sentences in the texts of Ukrainian confessional discourse. The analys is of asyndeticcomplex sentences functioning was carried out on sources belonging to sacredsub style.
Опис
Ключові слова
безсполучникові складні речення, конфесійний стиль, сакральний підстиль., бессоюзные сложные предложения, конфессиональный стиль, сакральный подстиль, asyndeticcomplex sentences, confessional style, sacredsub style.
Цитування
Марцин С. О. Складання речення безсполучникового типу в українському конфесійному дискурсі: стилістична характеристика / С. О. Марцин // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2014. – Вип. 1. – С. 67–72.