Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2649
Назва: Organization of health-preserving activity of the head of general educational institution
Інші назви: Організація здоров'язберігаючої діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу
Организация здоровьесохраняющей деятельности руководителя общеобразовательного учебного заведения
Автори: Gres, O. V.
Ionova, O. M.
Partola, V. V.
Ключові слова: a manager
general educational institution
health-preserving activity
technology
stages
керівник
загальноосвітній навчальний заклад
здоров'язберігаюча діяльність
технології
етапи
руководитель
общеобразовательное учебное заведение
здоровьесохраняющая деятельность
технологии
этапы
Дата публікації: 31-бер-2018
Видавництво: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Бібліографічний опис: Gres O. V. Organization of health-preserving activity of the head of general educational institution / O. V. Gres, O. M. Ionova, V. V. Partola // Forum Pedagogiczne / Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. – Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018. – № 1. – P. 287–296.
Короткий огляд (реферат): The technology stages for the implementation of health-preserving activities by the manager of the general educational institution (GEI) were substantiated, namely: orientational (the development of the orientation of the manager of the GEI for the implementation of health-preserving activities, which is facilitated by familiarization of managers with the most important problems and experience of health development through education and comprehensive promotion of teacher training, considering their personal needs and interests); cognitive (strengthening of the epistemological potential of the manager by systematization and generalization of professionally significant knowledge and ideas about the basics of human health and management of its preservation in the process of education); activity-productive (practical actions to plan, ensure, motivate and control the health-preserving of schoolchildren, which requires improvement of the set of skills associated with the implementation of management functions, and involves the use of active-discussion forms and methods of education and self-educational work). Обґрунтовано технологічні етапи реалізації заходів зі здоров'язберігаючої діяльності керівником загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ), а саме: орієнтаційна (розробка орієнтації керівника ЗНЗ на здійснення здоров'язберігаючої діяльності, яка полегшується ознайомленням керівників із найбільш важливими проблемами та досвідом розвитку охорони здоров'я за допомогою освіти й всебічного просування підготовки вчителів з урахуванням їхніх особистих потреб та інтересів); пізнавальний (зміцнення епістемологічного потенціалу керівника шляхом систематизації та узагальнення професійно значущих знань та ідей про основи здоров'я людини й управління його збереженням у процесі навчання); (практичні дії з планування, забезпечення, мотивування і контролю охорони здоров'я школярів, що вимагає вдосконалення набору навичок, пов'язаних із виконанням управлінських функцій, і передбачає використання форм активної дискусії та методів навчання і роботи з самоосвіти). Обоснованы технологические этапы реализации мероприятий со здоровьесохраняющей деятельности руководителем общеобразовательного учебного заведения (ОУЗ), а именно: ориентационная (разработка ориентации руководителя ОУЗ на осуществление здоровьесохраняющей деятельности, которая облегчается ознакомлением руководителей с наиболее важными проблемами и опытом развития здравоохранения посредством образования и всестороннего продвижения подготовки учителей с учетом их личных потребностей и интересов); познавательный (укрепление эпистемологического потенциала руководителя путем систематизации и обобщения профессионально значимых знаний и идей об основах здоровья человека и управлении его сохранением в процессе обучения); (практические действия по планированию, обеспечению, мотивированию и контролю охраны здоровья школьников, что требует совершенствования набора навыков, связанных с выполнением управленческих функций, и предполагает использование форм активной дискуссии и методов обучения и работы по самообразованию).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2649
Розташовується у зібраннях:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Gres O., Ionova E., Partola V. Organization of health-preserving activity .pdf192.29 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.