Образ В. О. Сухомлинського в кіно

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автор проаналізував образ В. О. Сухомлинського в кіно. Розглянув освіту як важливу частину в житті будь-якої людини. В данной статье автор проанализировал образ В. А. Сухомлинского в кино. Рассмотрел образование как важную часть в жизни любого человека. In this article, the author analyzed the image of V. O. Sukhomlinsky in the cinema. He considered education as an important part in the life of any person.
Опис
Ключові слова
образ, Сухомлинський В. О., кіно, освіта, аспірантські роботи, образ, Сухомлинский В. А., кино, образование, аспирантские работы, image, Sukhomlinsky V. A., cinema, education, graduate work
Цитування
Алієв Е. М. Образ В. О. Сухомлинського в кіно / Е. М. Алієв // Освіта і доля нації. Виховання громадянина в демократичних суспільствах: європейський та український досвід : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17-19 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 27–28.