Особливості розвитку швидкісних якостей юних спортсменів-фехтувальників за допомогою сучасних рухливих ігор

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «ОВС»
Анотація
Робота присвячена розробці нових ефективних ігрових методик розвитку фізичних якостей, зокрема швидкості у період початкової спортивної спеціалізації, де власне створюються передумови для ефективної подальшої тренувальної і змагальної діяльності, є актуальною і важливою для розвитку сучасного фехтування. Работа посвящена разработке новых эффективных игровых методик развития физических качеств, в частности скорости в период начальной спортивной специализации, где собственно и создаются предпосылки для эффективной дальнейшей тренировочной и соревновательной деятельности, является актуальной и важной для развития современного фехтования. The work is dedicated to the development of new effective playing methods of development of physical qualities, particularly the speed in the period of initial sports specialization, which actually creates the prerequisites for efficient further training and competitive activities, is relevant and important for the development of modern fencing.
Опис
Ключові слова
фехтувальники, юнацький спорт, тепінг-тест, тактичні вміння, швидкісні якості, ігрові методи, фехтовальщики, юношеский спорт, теппинг-тест, тактические умения, скоростные качества, игровые методы, fencers, youth sports, tapping test, tactical skills, speed qualities, game methods
Цитування
Кривенцова І. В. Особливості розвитку швидкісних якостей юних спортсменів-фехтувальників за допомогою сучасних рухливих ігор / І.В. Кривенцова, С.А. Пашкевич, В.К. Хавалджи // Теорія та методика фізичного виховання. – 2015. – № 3. – С. 42–46.