Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2573
Title: Зміст правової освіти у процесі сучасних освітніх перетворень
Other Titles: Содержание правового образования в процессе современных образовательных преобразований
The content of legal education in the process of modern educational transformations
Authors: Микитюк, С. О.
Keywords: правова освіта
зміст правової освіти
компетентності
методики викладання права
мікронавчання
правовое образование
содержание правового образования
компетентности
методики преподавания права
микрообучение
legal education
content of legal education
competencies
methods of teaching law
microlearning
Issue Date: 2017
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Микитюк С. О. Зміст правової освіти у процесі сучасних освітніх перетворень / С. О. Микитюк // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 9. – С. 95–100.
Abstract: У статті розглядаються аспекти змісту правової освіти у процесі сучасних освітніх перетворень. На основі аналізу історико-педагогічної, правової літератури автором визначено основні складові змісту правової освіти у процесі сучасних освітніх перетворень. Доводиться необхідність розробки оновлених компетентностей у правовій освіті і необхідність впровадження сучасних методик викладання права. В статье рассматриваются аспекты содержания правового образования в процессе современных образовательных преобразований. На основе анализа историко-педагогической, правовой литературы автором определены основные составляющие содержания правового образования в процессе современных образовательных преобразований. Доказывается необходимость разработки обновленных компетентностей в правовом образовании и необходимость внедрения современных методик преподавания права. The article considers some aspects of content of legal education in the process of modern educational transformations. The author has defined the main components of content of legal education in the process of modern educational transformations. The necessity of development of new competencies of legal law and the introduction of improved new methods of teaching law is also being proved.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2573
Appears in Collections:Кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.