Масаж піднебіння в післяопераційний період при ринолалії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Логопедичний масаж, до складу якого входить масаж піднебіння, є невід'ємним компонентом реабілітаційно-корекційного процесу дитини з ринолалією. Він є одним із найдієвіших засобів профілактики вторинних деформацій верхньої щелепи та мовленнєвої реабілітації, що необхідний для появи та розвитку мовленнєвої функції. Логопедический массаж, в состав которого входит массаж неба, является неотъемлемым компонентом реабилитационно-коррекционного процесса ребенка с ринолалией. Он является одним из самых действенных средств профилактики вторичных деформаций верхней челюсти и речевой реабилитации, который необходим для появления и развития речевой функции. Speech therapy massage, which includes sky massage, is an integral component of the rehabilitation and correctional process of a child with rhinolalia. It is one of the most effective means of preventing secondary deformities of the upper jaw and speech rehabilitation, which is necessary for the emergence and development of speech function.
Опис
Ключові слова
масаж піднебіння, післяопераційний період, ринолалія, массаж неба, послеоперационный период, ринолалия, sky massage, postoperative period, rhinolalia
Цитування
Бірюкова В. В. Масаж піднебіння в післяопераційний період при ринолалії / В. В. Бірюкова, Н. М. Туренко // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 46–47.