Психофізіологія розпізнання емоцій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкрито сутність психофізіології розпізнання емоцій. Раскрыта сущность психофизиологии распознавания эмоций. The essence of psychophysiology of recognition of emotions is revealed.
Опис
Ключові слова
анатомія, фізіологія, емоційний інтелект, спілкування, розпізнання емоцій, анатомия, физиология, эмоциональный интеллект, общение, распознавание эмоций, anatomy, physiology, emotional intelligence, communication, emotion recognition
Цитування
Сисоєва Є. О. Психофізіологія розпізнання емоцій / Є. О. Сисоєва, А. О. Борисенко, С. М. Коц // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 17–20.