Дослідження методу творчих завдань на уроках музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено метод творчих завдань як ефективний засіб організації мистецької діяльності на уроці музичного мистецтва. В статье исследован метод творческих заданий как эффективное средство организации творческой деятельности на уроке музыкального искусства. The article explores the method of creative tasks as an effective means of organizing creative activities in the lesson of musical art.
Опис
Ключові слова
урок музичного мистецтва, творчість, творчі завдання, студентські роботи, урок музыкального искусства, творчество, творческие задания, студенческие работы, lesson in musical art, creativity, creative assignments, student work
Цитування
Такшин Р. С. Дослідження методу творчих завдань на уроках музичного мистецтва / Р. С. Такшин, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Особистість у мистецькому просторі сучасної Європи : зб. тез та матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 50–51.