Харківські інноваційні школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-02-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У довіднику наведено перелік і дано загальні характеристики інноваційних загальноосвітніх навчальних закладів міста Харкова, які пропонують новітні підходи до удосконалення навчально-виховного процесу, способи реалізації освітніх цілей. Видання розраховане на студентів, аспірантів, докторантів, викладачів вищих педагогічних навчальних закладів. Матеріали довідника стануть у нагоді при підготовці занять з курсу «Педагогіка», написанні курсових та дипломних проектів. В справочнике приведен перечень и даны общие характеристики инновационных общеобразовательных учебных заведений города Харькова, которые предлагают новейшие подходы к совершенствованию учебно-воспитательного процесса, способы реализации образовательных целей. Издание рассчитано на студентов, аспирантов, докторантов, преподавателей высших педагогических учебных заведений. Материалы справочника пригодятся при подготовке занятий по курсу «Педагогика», написании курсовых и дипломных проектов. The directory contains a list and general characteristics of innovative educational institutions of the city of Kharkov, which offer the latest approaches to improving the educational process, ways to implement educational goals. The publication is designed for students, graduate students, doctoral students, teachers of higher pedagogical educational institutions. The materials of the reference will be useful in preparing classes for the “Pedagogy” course, and in writing term papers and diploma projects.
Опис
Ключові слова
харківські інноваційні школи, загальноосвітні навчальні заклади, навчально-виховний процес, педагогіка, харьковские инновационные школы, общеобразовательные учебные заведения, учебно-воспитательный процесс, педагогика, Kharkov innovative schools, general educational institutions, educational process, pedagogy
Цитування
Башкір О. І. Харківські інноваційні школи : довідник / О. І. Башкір, Т. М. Собченко ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. С. Т. Золотухіної. ‒ Харків : ХНПУ, 2018. ‒ 74 с.