Структура підготовки вчителя музики в Німеччині

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена сучасній структурі музичної освіти в Німеччині. Приділено увагу актуальній у німецькому суспільстві проблемі музичної соціалізації особистості. Статья посвящена современной структуре музыкального образования в Германии. Уделено внимание актуальной в немецком обществе проблеме музыкальной социализации личности. The article is devoted to the modern structure of music education in Germany. Special attention is paid to the problem of musical socialization of personality that is relevant in German society.
Опис
Ключові слова
музична освіта, підготовка вчителів музики, Німеччина, студентські роботи, музыкальное образование, подготовка учителей музыки, Германия, студенческие работы, musical education, raining music teachers, student work
Цитування
Хирна І. М. Структура підготовки вчителя музики в Німеччині / І. М. Хирна, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Особистість у мистецькому просторі сучасної Європи : зб. тез та матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 18–20.