Особливості практичної підготовки вихователів дітей дошкільного віку у Київському Фребелівському педагогічному інституті

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена практичній підготовці вихователів дітей дошкільного віку на початку ХХ ст. В ній розглядаються особливості, зміст та форми практичних занять, педагогічної практики в навчальному процесі Київського Фребелівського педагогічного інституту. Статья посвящена вопросам практической подготовки воспитателей детей дошкольного возраста в начале ХХ ст. В ней рассматриваются особенности, содержание и формы практических занятий, педагогической практики в учебном процессе Киевского Фребелевского педагогического института. Article focuses on practical training of educators of preschool children in the early twentieth century. It discusses the features, content and form of practical training, pedagogical practice in the educational process of the Kiev Froebel Pedagogical Institute.
Опис
Ключові слова
практична підготовка, Фребелівський педагогічний інститут, практичні заняття, педагогічна практика, практическая подготовка, Фребелевский педагогический институт, практические занятия, педагогическая практика, practical training, Kiev Froebel Pedagogical Institute, pedagogical practice
Цитування
Донченко Л. І. Особливості практичної підготовки вихователів дітей дошкільного віку у Київському Фребелівському педагогічному інституті / Л. І. Донченко // Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації : Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 24 берез. 2015 р. – Харків: ХНПУ імені Г. C. Сковороди, 2015. – С. 119-125.