Використання народно-пісенних традицій української музики в процесі розвитку інтонаційних умінь на заняттях з постановки голосу

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено народнопісенні традиції української музики та їх використання на заняттях з постановки голосу. Зокрема, в процесі розвитку інтонаційних вмінь. В статье исследованы народно-песенные традиции украинской музыки и их использования на занятиях по постановке голоса. В частности, в процессе развития интонационных умений. The article explores the traditions of Ukrainian folk music and their use in the classroom in the vocal class. In particular, in the process of developing intonation skills.
Опис
Ключові слова
українська народна пісня, виконавство, інтонування, студентські роботи, украинская народная песня, исполнение, интонирование, студенческие работы, ukrainian folk song, performance, intonation, student work
Цитування
Шлейман І. В. Використання народно-пісенних традицій української музики в процесі розвитку інтонаційних умінь на заняттях з постановки голосу / І. В. Шлейман, О. В. Слєпцова // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 190–191.