ВИКОРИСТАННЯ МІНІ-ПІДРУЧНИКА НА ЗАНЯТТЯХ ШКІЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Досліджена роль використання міні-підручника на заняттях шкільної біології. Исследована роль использования мини-учебника на занятиях школьной биологии. The role of the use of a mini-textbook in the classroom of biology has been studied.
Опис
Ключові слова
ботаніка, використання міні-підручника, модульно-розвивальні міні-підручники, модульно-розвивальна система, студентські роботи, ботаника, использование мини-учебника, модульно-развивающие мини-учебники, модульно-развивающая система, студенческие работы, botany, use of mini-tutorial, modular developmental mini-textbooks, modular development system, student work
Цитування
Титаренко Л. Використання міні-підручника на заняттях шкільної біології / Л. Титаренко, Т. Писарчук // Збірник наукових праць студентів природничого факультету : матер. I Міжунівер. наук.-практ. конф. студ., магістр. «Актуальні питання природничої науки та освіти», 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А.Андрущенко (голов.ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 63–64.