До питання про зміст підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування в аспекті культури поведінки і спілкування на основі європейських вимог

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-10-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
У данній статті автор розкрив питання про зміст підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування в аспекті культури поведінки і спілкування на основі європейських вимог. В данной статье автор раскрыл вопрос о содержании повышения квалификации должностных лиц местного самоуправления в аспекте культуры поведения и общения на основе европейских требований. In this article, the author uncovered the question of the content of advanced training for local government officials in terms of behavioral culture and communication based on European requirements.
Опис
Ключові слова
підвищення кваліфікації, посадові особи, місцеве самоврядування, культура поведінки, спілкування, європейські вимоги, повышение квалификации, должностные лица, местное самоуправление, культура поведения, общение, европейские требования, professional development, officials, local government, culture of behavior, communication, еuropean requirements
Цитування
Трубавіна І. М. До питання про зміст підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування в аспекті культури поведінки і спілкування на основі європейських вимог / І. М. Трубавіна // Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі : матеріали III всеукр наук.-практ конф., Дніпро, 1 жовт. 2016 р. / Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпро : ДНУ, 2016. – С. 89–92.