Нові технології економічної освіти: можливості та результати впровадження у навчальний процес

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-23
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірці представлено матеріали науково-методичної конференції викладачів економічного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, що відбулася 28 лютого 2018 року. Дослідження присвячені сучасним проблемам економічної освіти. Розглядаються актуальні питання модернізації й розвитку сучасної економічної освіти, особливості її змісту та інноваційні технології у викладанні економічних і фінансових дисциплін. В сборнике представлены материалы научно-методической конференции преподавателей экономического факультета Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды, которая состоялась 28 февраля 2018 года. Исследования посвящены современным проблемам экономического образования. Рассматриваются актуальные вопросы модернизации и развития современной экономической образования, особенности ее содержания и инновационные технологии в преподавании экономических и финансовых дисциплин. The collection contains materials of the scientific-methodical conference of teachers of the Faculty of Economics of the Kharkov National Pedagogical University named after G.Skovoroda, which was held on February 28, 2018. Studies are devoted to modern problems of economic education. Actual issues of modernization and development of modern economic education, especially its content and innovative technologies in the teaching of economic and financial disciplines are considered.
Опис
Ключові слова
економіка, економічна освіта, фінанси, інноваційні технології, экономика, экономическое образование, финансы, инновационные технологии, economy, economic education, finance, innovative technologies
Цитування
Нові технології економічної освіти: можливості та результати впровадження у навчальний процес : матеріали наук.-метод. конф. викладачів екон. ф-ту ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Харків, 28 лют. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; відп. за вип. І. В. Сідельнікова, О. В. Мельникова. – Харків : ХНПУ, 2018. – 79 с.