Неолібералізм : соціально-філософський аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
Розглянуто проблематику впливу неоліберальної філософії на глобальний світ сьогодення. Проаналізовано компоненти неолібералізму, які є базовими у відтвореній ним системі взаємовідносин різного рівня. Висвітлено деякі аспекти генезису неолібералізму та його специфічні особливості. Наведено основні напрями критичного осмислення панування неолібералізму в світі. Рассмотрена проблематика влияния неолиберальной философии на глобальный мир настоящего. Проанализированы компоненты неолиберализма, которые являются базовыми в воссозданной им системе взаимоотношений разного уровня. Освещены некоторые аспекты генезиса неолиберализма и его специфические особенности. Приведены основные направления критического осмысления господства неолиберализма в мире. We consider the impact of neo-liberal philosophy perspective on the global world of today. Analysis of the components of neoliberalism, which are basic reproduced his system of relationships at various levels. Deals with some aspects of the genesis of neoliberalism and its specific features. The basic directions of critical thinking dominance of neoliberalism in the world.
Опис
Ключові слова
неолібералізм, ринок, свобода, лібералізм, соціал-дарвінізм, неолиберализм, рынок, свобода, либерализм, социал-дарвинизм, neoliberalism, market, freedom, liberalism, social darwinism
Цитування
Безрук О. О. Неолібералізм : соціально-філософський аспект / О. О. Безрук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Теорія культури і філософія науки. – Харків : ХНУ, 2014. – № 1114, вип. 50. – С. 20–24.