Анализ эмоционального компонента жизнеспособности несовершеннолетних заключенных

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (СумДПУ)
Анотація
В данной статье проанализированы эмоциональные состояния подростков, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Приводятся эмпирические данные о нарушениях эмоционального компонента жизнеспособности воспитанников колонии. В даній статті проаналізовані емоційні стани підлітків, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Наводяться емпіричні дані про порушення емоційного компонента життєздатності вихованців колонії. This article analyzes the emotional state of adolescents serving sentences in prison. Empirical data on violations of the emotional component of the viability of the pupils of the colony are given.
Опис
Ключові слова
государственно-правовые дисциплины, эмоциональное состояние, лишение свободы, воспитанники колонии, несовершеннолетние, державно-правові дисципліни, емоційний стан, позбавлення волі, вихованці колонії, неповнолітні, state-legal disciplines, emotional condition, deprivation of liberty, pupils of the colony, minors
Цитування
Кузнецов М. А. Анализ эмоционального компонента жизнеспособности несовершеннолетних заключенных / М. А. Кузнецов, И. А. Кузнецов // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : зб. наук. пр. / Сум. держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ, 2016. – С. 139–144.