Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2242
Title: Творчий підхід до змісту освіти
Other Titles: Творческий подход к содержанию образования
Creative approach to educational content
Authors: Наконечна, Н. О.
Беземчук, Л. В.
Keywords: творчість
освіта
зміст освіти
студентські роботи
творчество
образование
содержание образования
студенческие работы
creativity
education
educational content
student work
Issue Date: 22-Mar-2018
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Наконечна Н. О. Творчий підхід до змісту освіти / Н. О. Наконечна, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез.2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 138–139.
Abstract: Стаття розкриває сутність поняття «зміст освіти». Визначено творчий компонент у змісті освіти. Статья раскрывает сущность понятия «содержание образования». Выделен творческий компонент в содержании образования. The article reveals the essence of the concept of "educational content". The creative component in the content of education is highlighted.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2242
ISBN: 978-617-7298-28-0
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.