Проблематичність формування спільної європейської ідентичності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
Анотація
В статті висвітлюється тема проблематичності формування спільної європейської ідентичності. Виділено два конкуруючих і взаємовиключних підходи : «союзний націоналізм» та «патріотичний конституціоналізм». В статье освещается тема проблематичности формирования общей европейской идентичности. Выделены два конкурирующих и взаимоисключающих подхода: «союзный национализм» и «патриотический конституционализм». The article highlights the problem of the formation of a common European identity. Two competing and mutually exclusive approaches have been identified: “union nationalism” and “patriotic constitutionalism”.
Опис
Ключові слова
європейська ідентичність, європейська інтеграця, "союзний націоналізм", індивід, европейская идентичность, европейская интеграция, "союзный национализм", индивид, European identity, European integration, "union nationalism", individual
Цитування
Куц Г. М. Проблематичність формування спільної європейської ідентичності / Г. М. Куц // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків : Право, 2013 – Вип. 3 (17). – С. 196–197.