Дидактична карта як засіб формування творчих умінь підлітків

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізується вплив творчих процесів на конструювання змісту музичної освіти в основній школі. Розглядається дидактична карта як засіб реалізації творчого компонента в сучасних умовах. В статье анализируется влияние творческих процессов на конструирование содержания музыкального образования в основной школе. Рассматривается дидактическая карта как средство реализации творческого компонента в современных условиях. The article analyzes the influence of creative processes on the construction of the content of music education in primary school. The didactic map is considered as a means of implementing the creative component in modern conditions.
Опис
Ключові слова
музична освіта, дидактична карта, творчі уміння, підлітки, студентські роботи, музыкальное образование, дидактическая карта, творческие умения, подростки, студенческие работы, musical education, didactic map, creative skills, teens, student work
Цитування
Таран В. О. Дидактична карта як засіб формування творчих умінь підлітків / В. О. Таран, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С.114–116.