Творча індивідуальність як основа професійного розвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізована проблема творчої індивідуальності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Визначено сутність і основні якості творчої індивідуальності музиканта-педагога. В статье проанализирована проблема творческой индивидуальности будущего учителя музыкального искусства. Определена сущность и основные качества творческой индивидуальности музыканта-педагога. The article analyzes the problem of the creative individuality of the future teacher of musical art. The essence and main qualities of the creative individuality of a musician-teacher are determined.
Опис
Ключові слова
творча індивідуальність, професійний розвиток, вчителі музичного мистецтва, студентські роботи, творческая индивидуальность, профессиональное развитие, учителя музыкального искусства, студенческие работы, creative individuality, professional development, music art teachers, student work
Цитування
Сердакова А. О. Творча індивідуальність як основа професійного розвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва / А. О. Сердакова, В. В. Тушева // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 98–100.