Симфонічний оркестр Г. Берліоза : традиції і новаторство

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття висвітлює досягнення французького композитора Гектора Берліоза в галузі симфонічної оркестровки. Визначено традиції і новаторство симфонічного оркестру Г. Берліоза. Статья освещает достижения французского композитора Гектора Берлиоза в области симфонической оркестровки. Определены традиции и новаторство симфонического оркестра Г. Берлиоза. The article highlights the achievements of the French composer Hector Berlioz in the field of symphonic orchestration. The traditions and innovations of the symphonic orchestra by G. Berlioz are defined.
Опис
Ключові слова
симфонічний оркестр, оркестровка, Берліоз Г., студентські роботи, симфонический оркестр, оркестровка, Берлиоз Г., студенческие работы, symphony orchestra, orchestration, Berlioz G., student work
Цитування
Янковська О. А. Симфонічний оркестр Г. Берліоза : традиції і новаторство / О. А. Янковська, Л. І. Донченко // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 76–79.