Компоненти музичного мислення студентів вищих закладів освіти

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття розкриває поняття «музичне мислення», його специфіку та основні компоненти. Досліджено роль виховання музичного мислення у диригентсько-хоровій підготовці студента Статья раскрывает понятие «музыкальное мышление», его специфику и основные компоненты. Исследована роль воспитания музыкального мышления в дирижерско-хоровой подготовке студента The article reveals the concept of "musical thinking", its specificity and main components. The role of the education of musical thinking in the training of choir conductors was studied.
Опис
Ключові слова
мислення, музичне мислення, диригент хору, студенти, студентські роботи, мышление, музыкальное мышление, дирижер хора, студенты, студенческие работы, thinking, musical thinking, choir conductor, students, student work
Цитування
Хуань Ге. Компоненти музичного мислення студентів вищих закладів освіти / Ге Хуань, Т. А. Смирнова // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 88–89.