МУЗИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Ю. КУЛИКА, ВІДОМОГО ХОРОВОГО ДИРИГЕНТА СЛОБОЖАНЩИНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена музично-просвітницькій діяльності видатного хорового диригента Слобідського краю кінця ХХ ст. Юрія Івановича Кулика. Багатогранна спадщина митця має великий потенціал для розвитку хорової культури нашого краю. Статья посвящена музыкально-просветительской деятельности выдающегося хорового дирижера Слободского края конца ХХ в. Юрия Ивановича Кулика. Богатое наследие композитора и хормейстера имеет большой потенциал для развития хоровой культуры нашего края. The article is devoted to the musical and educational activities of the outstanding choral conductor of the Slobodskiy region of the late twentieth century. Yuri Ivanovich Kulik. The diverse heritage of the artist has great potential for the development of choral culture of our region.
Опис
Ключові слова
музично-просвітницька діяльність, хоровий диригент, Слобожанщина, Кулик Ю. І., студентські роботи, музыкально-просветительская деятельность, хоровой дирижер, Слобожанщина, Кулик Ю. И., студенческие работы, musical and educational activities, choral conductor, Slobozhanshchina, Kulik Yu. I., student work
Цитування
Єрмоленко С. В. Музично-просвітницька діяльність Ю. Кулика, відомого хорового диригента Слобожанщини / С. В. Єрмоленко, В. В. Королевський // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 61–62.