Про деякі шляхи подальшого розвитку адміністративного права України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті на основі аналізу наукових джерел та чинного законодавства України окреслюються деякі шляхи подальшого вдосконалення адміністративного права, основою якого має бути переосмислення поглядів на предмет, метод та джерела адміністративно-правового регулювання управлінських відносин у сучасних умовах. В статье на основе анализа научных источников и действующего законода­тельства Украины очерчиваются некоторые пути дальнейшего совершенствования адми­нистративного права, основой которого должно быть переосмысление взглядов на предмет, метод и источники административно-правового регулирования управленческих отношений в современных условиях. On the basis of analysis of scientific sources and the current Ukrainian legislation outlines some of the ways to further improve the administrative law, the basis of which should be a rethinking of views on the subject, method and sources of administrative - legal regulation of administrative relations in modern conditions.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, законодавство України, адміністративно-правове регулювання, управлінські відносини, государственно-правовые дисциплины, международное право, законодательство Украины, административно-правовое регулирование, управленческие отношения, state-legal disciplines, international law, Ukrainian legislation, dministrative and legal regulation, managerial relations
Цитування
Нечитайленко А. О. Про деякі шляхи подальшого розвитку адміністративного права України / A. О. Нечитайленко, B. А. Нечитайленко, І. М. Компанієць // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 24. – С. 80–87.