Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2009
Title: ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ У РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ
Other Titles: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
LEGAL FRAMEWORKFOR UKRAINE`S – EUROPEAN INVESTMENT BANK COOPERATION DURING INFRASTRUCTURE PROJECTS
Authors: Яковлєв, В. В.
Keywords: державно-правові дисципліни
міжнародне право
правові засади
інфраструктурні проекти
екологічні та соціальні стандарти
фінансові угоди
государственно-правовые дисциплины
международное право
правовые основы
инфраструктурные проекты
экологические и социальные стандарты
финансовые соглашения
state-legal disciplines
international law
legal framework
infrastructure projects
environmental and social standards
financial agreements
Issue Date: 2018
Publisher: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції
Citation: Яковлєв В. В. Правові засади співробітництва між Україною та Європейським інвестиційним банком у реалізації інфраструктурних проектів / В. В. Яковлєв // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті : ключові тенденції, основні виклики та нові можливості : Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. – Луцьк : Терен, 2018. – Вип. 1. – С. 322–330.
Abstract: У статті досліджуються основні правові засади співробітництва України та Європейського інвестиційного банку, зокрема, під час реалізації інфраструктурних проектів на території України. Узагальнено основні правові акти (міжнародні договори, акти ЄС та Європейського інвестиційного банку), що становлять базу для правового регулювання діяльності Банку в Україні та регламентують реалізацію конкретних проектів у сфері відновлення та розвитку інфраструктури. В статье исследуются основные правовые принципы сотрудничества Украины и Европейского инвестиционного банка, в частности, при реализации инфраструктурных проектов на территории Украины. Обобщены основные правовые акты (международные договоры, акты ЕС и Европейского инвестиционного банка), составляющих базу для правового регулирования деятельности Банка в Украине и регламентирующие реализацию конкретных проектов в области восстановления и развития инфраструктуры. The article examines the basic legal framework for cooperation between Ukraine and the European Investment Bank, in particular, during the implementation of infrastructure projects on the territory of Ukraine. The main legal acts (international treaties, acts of the EU and the European Investment Bank) are summarized, which form the basis for legal regulation of the Bank's activities in Ukraine and regulate the implementation of specific projects in the field of infrastructure renewal and development.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2009
ISBN: 978-617-7117-90-1
Appears in Collections:Кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права і права Європейського Союзу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Яковлєв В. В. .pdf173.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.