ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ У РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції
Анотація
У статті досліджуються основні правові засади співробітництва України та Європейського інвестиційного банку, зокрема, під час реалізації інфраструктурних проектів на території України. Узагальнено основні правові акти (міжнародні договори, акти ЄС та Європейського інвестиційного банку), що становлять базу для правового регулювання діяльності Банку в Україні та регламентують реалізацію конкретних проектів у сфері відновлення та розвитку інфраструктури. В статье исследуются основные правовые принципы сотрудничества Украины и Европейского инвестиционного банка, в частности, при реализации инфраструктурных проектов на территории Украины. Обобщены основные правовые акты (международные договоры, акты ЕС и Европейского инвестиционного банка), составляющих базу для правового регулирования деятельности Банка в Украине и регламентирующие реализацию конкретных проектов в области восстановления и развития инфраструктуры. The article examines the basic legal framework for cooperation between Ukraine and the European Investment Bank, in particular, during the implementation of infrastructure projects on the territory of Ukraine. The main legal acts (international treaties, acts of the EU and the European Investment Bank) are summarized, which form the basis for legal regulation of the Bank's activities in Ukraine and regulate the implementation of specific projects in the field of infrastructure renewal and development.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, правові засади, інфраструктурні проекти, екологічні та соціальні стандарти, фінансові угоди, государственно-правовые дисциплины, международное право, правовые основы, инфраструктурные проекты, экологические и социальные стандарты, финансовые соглашения, state-legal disciplines, international law, legal framework, infrastructure projects, environmental and social standards, financial agreements
Цитування
Яковлєв В. В. Правові засади співробітництва між Україною та Європейським інвестиційним банком у реалізації інфраструктурних проектів / В. В. Яковлєв // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті : ключові тенденції, основні виклики та нові можливості : Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. – Луцьк : Терен, 2018. – Вип. 1. – С. 322–330.