Фiлологiчнi студiï

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-10-31
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ iменi Г. С. Сковороди, КП «Формат-сервiс»
Анотація
У збірці представлено результати актуальних наукових досліджень вчених-докторантів, викладачів, аспірантів, студентів факультету іноземної фiлологiї та факультету славiстики. Збірник призначений для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, вихователів. Може використовуватись у навчальному процесі на всіх рівнях вищої освіти. В сборнике представлены результаты актуальных научных исследований ученых-докторантов, преподавателей, аспирантов, студентов факультета иностранной филологии и факультета славiстикы. Сборник предназначен для научных работников, преподавателей высших учебных заведений, учителей, воспитателей. Может использоваться в учебном процессе на всех уровнях высшего образования. The collection presents the results of current research studies of doctoral students, teachers, graduate students, students of the Faculty of Foreign Philology and the Faculty of Slavic Studies. The collection is intended for researchers, teachers of higher educational institutions, teachers, educators. It can be used in the educational process at all levels of higher education.
Опис
Ключові слова
іноземна філологія, славістика, мовознавство, літературознавство, методика викладання мови, иностранная филология, славистика, языкознание, литературоведение, методика преподавания языка, foreign philology, slavistics, linguistics, literary studies, language teaching methods
Цитування
Фiлологiчнi студiï : зб. наук. ст. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; уклад. : А. Г. Козлова, О. О. Скоробогатова, I. I. Степанченко. – Харкiв : ХНПУ, 2017. – Вип. 24 – 72 с.