Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1968
Title: Організація навчально-тренувальних занять з військово-спортивного орієнтування курсантів
Other Titles: Организация учебно-тренировочных занятий по военно-спортивному ориентированию курсантов
Organization of training sessions on military-orienteering cadets
Authors: Кушнєрова, А. В.
Цимбалюк, Ж. О.
Keywords: орієнтування
безпечний маршрут
місцевість
компас
карта місцевості
точність
студентські роботи
ориентирование
безопасный маршрут
местность
компас
карта местности
точность
студенческие работы
orientation
safe route
terrain
compass
terrain map
accuracy
student work
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво «НТМТ», м. Харків
Citation: Цимбалюк Ж. О. Організація навчально-тренувальних занять з військово-спортивного орієнтування курсантів / А. В. Кушнєрова, Ж. О. Цимбалюк // Розвиток європейського простору очима молоді : економічні, соціальні та правові аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. докторантів, молодих учених та студ., Харків, 27 квіт. 2018 р. ‒ Харків : НТМТ, 2018. ‒ С. 1‒4.
Abstract: У даній роботі представлена методика організації та проведення навчально-тренувальних занять з військово-спортивного орієнтування курсантів. Запропонована методика забезпечує отримання курсантами навичок військово-спортивного орієнтування, в результаті вони здатні виконувати вправи «Військово-спортивного орієнтування» та вибирати способи дій для подолання перешкод (місцевість, наявність води, зброї, противник, відстань і т. і.) при пересуванні. В данной работе представлена методика организации и проведения учебно-тренировочных занятий по военно-спортивному ориентированию курсантов. Предложенная методика обеспечивает получение курсантами навыков военно-спортивного ориентирования, в результате они способны выполнять упражнения «Военно-спортивного ориентирования» и выбирать способы действий для преодоления препятствий (местность, наличие воды, оружия, противник, расстояние и т. д.) при передвижении. In this paper a methodology for organizing and conducting training sessions on military-sports orientation of cadets is presented. The proposed method provides cadets with skills in military-sports orientation, as a result, they are able to perform "Military-Sport Orienteering" exercises and choose ways to overcome obstacles (terrain, the presence of water, weapons, enemy, distance, etc.) when traveling.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1968
Appears in Collections:Кафедра циклічних видів спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кушнєрова А. В., Цимбалюк Ж. О. .docx21.93 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.