Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/188
Title: РИЗИКИ ОСВІТНЬОЇ НЕРІВНОСТІ У ДОБУ КРЕАТИВНОСТІ ЯК НАЦІОНАЛЬНА ЗАГРОЗА: ТЕОРЕТИЧНІ РОЗВІДКИ
Authors: Радіонова, І. О.
Keywords: Е. Моретті
“Велика дивергенція”
ризики освітньої нерівності
інноваційний розвиток
конкурентоспроможність
Э. Моретти
“Великая дивергенция”
риски образовательного неравентсва
инновационное развитие
конкурентоспособность
E. Moretti
“The Great Divergence”
risks of educational inequality
innovation development
competitiveness
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Радіонова І. О. Ризики освітньої нерівності у добу креативності як національна загроза: теоретичні розвідки / І. О. Радіонова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Култаєва М. Д. (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 46 (ч. 1). - С. 127-139.
Abstract: Стаття присвячена аналізу теоретичних розвідок американських фахівців щодо ризиків освітньої нерівності у добу креативності як національної загрози на прикладі теорії Е. Моретті. Проаналізовано амбівалентні економічні та соціокультурні наслідки “Великої дивергенції” як нового розподілу США за рівнем освіти. Доводиться значення теоретичних розвідок Е. Моретті задля уточнення завдань національної модернізації в Україні, розуміння ризиків, які вона спровокує. Статья посвящена анализу теоретических разведок американских специалистов относительно рисков образовательного неравенства во времена креативности как национальной угрозы на примере теории Э. Моретти. Проанализированы амбивалентные экономические и социокультурные последствия “Великой дивергенции” как нового разделения США по уровню образования. Доказывается значение теоретических разведок Э. Моретти для уточнения заданий национальной модернизации в Украине, понимания рисков, которые она спровоцирует. The article analyses American experts’ theoretical explorations of the risks of educational inequality as a national threat in the era of creativity, using E. Moretti’s theory as an example.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/188
Appears in Collections:Кафедра політології, соціології і культурології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Радіонова.pdf368.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.