Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1819
Title: Технології навчання іноземної мови
Other Titles: Технологии обучения иностранному языку
Technologies of Teaching Foreign Language
Authors: Солошенко-Задніпровська, Н. К.
Keywords: англійська мова
навчання
технології
метод проектів
Інтернет-ресурси
мультимедійні програми
мозковий штурм
інновації
английский язык
обучение
технологии
метод проектов
Интернет-ресурсы
мультимедийные программы
мозговой штурм
инновации
English
learning
technology
project method
Internet resources
multimedia programs
brainstorming
innovation
Issue Date: 15-Feb-2018
Publisher: РВВ Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка (ЦДПУ)
Citation: Солошенко-Задніпровська Н. К. Технології навчання іноземної мови / Н. К. Солошенко-Задніпровська // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів : проблеми та стратегії : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Кропивницький, 15 лют. 2018 р. : зб. тез доп. [Електронний ресурс] / Центральноукр. держ. пед. ун-т імені В. Винниченка. – Кропивницький : ЦДПУ, 2018. – С. 96–99.
Abstract: В представленій праці аналізується важливість застосування інноваційних технологій навчання, які суттєво збагачують та урізноманітнюють викладання іноземної мови. В представленном труде анализируется важность применения инновационных технологий обучения, которые существенно обогащают и разнообразят преподавание иностранного языка. The present paper analyzes the importance of using innovative learning technologies that significantly improve the teaching process of a foreign language.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1819
Appears in Collections:Кафедра теорії і практики англійської мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Технології навчання іноземної мови .pdfТези326.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.