Вивчення механізмів повернення до вихідного рівня життєздатності штучних популяцій шовковичного шовкопряда

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2008
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Повернення життєздатності шовковичного шовкопряда до вихідного рівня після припинення дії спрямованого добору свідчить що, відновлення показника є адаптивною реакцією, яка забезпечує гомеостаз популяції. Час (число поколінь) повернення до вихідних параметрів залежить від числа поколінь добору, та умов утримання біоматеріалу. Возвращение жизнеспособности тутового шелкопряда к исходному уровню после прекращения действия направленного отбора свидетельствует, что, восстановление показателя является адаптивной реакцией, которая обеспечивает гомеостаз популяции. Время (число поколений) возврат к исходным параметрам зависит от числа поколений отбора и условий содержания биоматериала. Return of silkworm vitality to initial level after cessation of directed selection shows that restoration of this index is the adaptive reaction, which provides homeostasis of population. Time (number of generations) for return to initial parameters depends on number of generations of selection and conditions of biological material obtaining.
Опис
Ключові слова
життєздатність, структурні параметри, штучні популяції, добір, шовковичний шовкопряд, жизнеспособность, структурные параметры, искусственные популяции, отбор, тутовый шелкопряд, vitality, structural parameters, artificial populations, selection, silkworm
Цитування
Маркіна Т. Ю. Вивчення механізмів повернення до вихідного рівня життєздатності штучних популяцій шовковичного шовкопряда / Т. Ю. Маркіна // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2008. – Вип. 10. – С. 66–73.