Нові суспільні рухи як чинник забезпечення сталого розвитку сучасного суспільства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУМГ імені О. М. Бекетова
Анотація
Окреслено основні характеристики нових суспільних рухів, визначено їх роль у сучасному суспільстві. Определены основные характеристики новых общественных движений, определены их роль в современном обществе. The main characteristics of new social movements are outlined, their role in modern society is determined.
Опис
Ключові слова
аспірантські роботи, суспільні рухи, нові суспільні рухи, конфлікт, аспирантские работы, общественные движения, новые общественные движения, конфликт, postgraduate studies, social movements, new social movements, conflict
Цитування
Савельєва Т. П. Нові суспільні рухи як чинник забезпечення сталого розвитку сучасного суспільства / Т. П. Савельєва // Сталий розвиток в умовах глобальних викликів : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 7-8 квіт. 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків: ХНУМГ, 2017. – С. 133-135.