ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ЯЗЫКА И ЕГО ОНТОЛОГИЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-02-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
В статье анализируется эпистемология языка и его онтология. У статті аналізується епістемологія мови і її онтологія. The article analyzes the epistemology of the language and its ontology.
Опис
Ключові слова
романская филология, эпистемология языка, онтология, язык, романська філологія, епістемологія мови, онтологія, мова, romance philology, language epistemology, ontology, language
Цитування
Минкин Л. М. Эпистемология языка и его онтология /Л. М. Минкин, С. А. Лембик // Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація. : тези доп. XVI наук. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 3 лют. 2017 р. / Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ, 2017. – С. 80–81.