Кількісне визначення купрум (ІІ) сульфату методом фотоелектроколориметрії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто кількісне визначення купрум (ІІ) сульфату методом фотоелектроколориметрії. В работе рассмотрено количественное определение меди (II) сульфата методом фотоелектроколориметрии. The quantitative determination of copper (II) sulfate by photoelectrocolorimetry is considered in this work.
Опис
Ключові слова
хімія, купрум (ІІ) сульфат, метод фотоелектроколориметрії, студентські роботи, химия, медь (II) сульфат, метод фотоэлектроколориметрии, студенческие работы, chemistry, copper (II) sulfate, photoelectrocolorimetry method, student work
Цитування
Павленко М. Кількісне визначення купрум (ІІ) сульфату методом фотоелектроколориметрії / М. Павленко, О. М. Свєчнікова // Актуальні питання науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студ., магістр. : зб. наук. пр. студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 82–83.