Дослідження мікрофлори ротової порожнини студентів ХНПУ імені Г. С. Сковороди та її профілактика

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті наведені результати дослідження мікрофлори ротової порожнини студентів ХНПУ імені Г. С. Сковороди та її профілактика. В статье приведены результаты исследования микрофлоры ротовой полости студентов ХНПУ имени Г. С. Сковороды и ее профилактика. The article presents the results of a study of the microflora of the oral cavity of the students of the KSU named after G. S. Skovoroda and its prevention.
Опис
Ключові слова
мікрофлора ротової порожнини, індивідуальна гігієна, студенти, дослідження, микрофлора ротовой полости, индивидуальная гигиена, студенты, исследования, oral microflora, individual hygiene, students, research
Цитування
Іваненко А. С. Дослідження мікрофлори ротової порожнини студентів ХНПУ імені Г. С. Сковороди та її профілактика / А. С. Іваненко, I. О. Ликова // Актуальні питання науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студ., магістр. : зб. наук. пр. студ. природ. ф-ту, Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 71–72.