Визначення посівної придатності насіння рослин-імортелів ботанічного саду ХНПУ Імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті обгрунтовано визначення посівної придатності насіння рослин-імортелів ботанічного саду ХНПУ iмені Г. С. Сковороди. В статье обосновано определение посевной пригодности семян растений-имортелиев ботанического сада ХНПУ имени Г. С. Сковороды. The article substantiates the determination of the seed suitability of the seed of the plant-amorelia of the botanical garden of the KSU named after G. S. Skovoroda.
Опис
Ключові слова
ботаніка, посівна придатність насіння, рослини-імортелі, ботанічний сад ХНПУ імені Г. С. Сковороди, студентські роботи, ботаника, посевная пригодность семян, растения-иммортели, ботанический сад ХНПУ имени Г. С. Сковороды, студенческие работы, botany, seed suitability of seeds, immortal plants, Botanical Garden of the HNPU named after G. S. Skovoroda, student work
Цитування
Кондратенко А. Визначення посівної придатності насіння рослин-імортелів ботанічного саду ХНПУ Імені Г. С. Сковороди / А. Кондратенко, А. Божко, А. Денисова, Я. В. Гончаренко // Актуальні питання природничої науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студ., магістр. : зб. наук. пр. студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 22–23.