Підготовка аеронавтичного багатоборця

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (ХНУПС), вид-во «НТМТ»
Анотація
В статті визначено традиційні етапи відбору та спортивної орієнтації в різних видах багатоборств. Було адаптовано традиційні критерії відбору на різних етапах підготовки спортсменів з аеронавтичного багатоборства з урахуванням особливостей умов навчальної діяльності, організації спортивно-масової роботи курсантів льотного профілю, правил проведення змагань. В статье определены традиционные этапы отбора и спортивной ориентации в различных видах многоборья. Были адаптированы традиционные критерии отбора на различных этапах подготовки спортсменов по аэронавтическому многоборью с учетом особенностей условий учебной деятельности, организации спортивно-массовой работы курсантов летного профиля, правил проведения соревнований. The article defines the traditional stages of selection and sports orientation in various types of all-around. Traditional criteria of selection at various stages of preparation of sportsmen in aeronautical all-around were adapted taking into account the peculiarities of the conditions of educational activity, organization of sports-mass work of cadets of flight profile, rules of conducting competitions.
Опис
Ключові слова
аеронавтичне багатоборство, курсанти-льотчики, підготовка спортсменів, аэронавтическое многоборье, курсанты-лётчики, подготовка спортсменов, aeronautical multifaceted, cadets-pilots, training of athletes
Цитування
Лизгуб О. О. Підготовка аеронавтичного багатоборця / О. О. Лизгуб, Ж. О. Цимбалюк // Розвиток європейського простору очима молоді : економічні, соціальні та правові аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. докторантів, молодих учених та студ., Харків, 28 квіт. 2017 р. ‒ Харків : НТМТ, 2017. ‒ С. 2501‒2504.