Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1578
Title: Формування колективу в сучасній середній загальноосвітній школі
Other Titles: Формирование коллектива в современной средней общеобразовательной школе
The formation of the collective in the modern secondary school
Authors: Піскова, О.
Твердохліб, Т. С.
Keywords: формування колективу
середні загальноосвітні школи
студентські роботи
формирование коллектива
средние общеобразовательные школы
студенческие работы
formation of the collective
secondary schools
student work
Issue Date: 20-Apr-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Піскова О. Формування колективу в сучасній середній загальноосвітній школі / О. Піскова, Т. С. Твердохліб // Актуальні питання природничої науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студ., магістр. : зб. наук. пр. студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 57–59.
Abstract: В статті визначено формування колективу в сучасній середній загальноосвітній школі. В статье определено формирование коллектива в современной средней общеобразовательной школе. The article defines the formation of the collective in the modern secondary general education school.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1578
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Піскова О. .pdf703.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.