Формування колективу в сучасній середній загальноосвітній школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті визначено формування колективу в сучасній середній загальноосвітній школі. В статье определено формирование коллектива в современной средней общеобразовательной школе. The article defines the formation of the collective in the modern secondary general education school.
Опис
Ключові слова
формування колективу, середні загальноосвітні школи, студентські роботи, формирование коллектива, средние общеобразовательные школы, студенческие работы, formation of the collective, secondary schools, student work
Цитування
Піскова О. Формування колективу в сучасній середній загальноосвітній школі / О. Піскова, Т. С. Твердохліб // Актуальні питання природничої науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студ., магістр. : зб. наук. пр. студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 57–59.