Укрепление соматического здоровья студентов ВУЗ Украины

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія Національної гвардії України (НАНГУ)
Анотація
Выявлено, что при использование средств стретчинга и техник дыхательной гимнастики, включённых в формат традиционного занятия по физическому воспитанию в высшей школе, благоприятно сказывается не только на результативности выполнения заданий на гибкость, но и изменение показателей общей массы тела, функциональных показателях, а также влияют на соматического здоровья студенток и повышение качества их жизни. Виявлено, що при використання коштів стретчинга і технік дихальної гімнастики, включених в формат традиційного заняття з фізичного виховання у вищій школі, сприятливо позначається не тільки на результативності виконання завдань на гнучкість, але і зміна показників загальної маси тіла, функціональних показниках, а також впливають на соматичного здоров'я студенток і підвищення якості їх життя.
Опис
Ключові слова
стретчинг, активная гибкость, пассивная гибкость, студенты, физическая культура, стретчинг, активна гнучкість, студенти, фізична культура, stretching, active flexibility, passive flexibility, students, physical culture
Цитування
Исаева М. В. Укрепление соматического здоровья студентов ВУЗ Украины / М. В. Исаева // Сучасні технології в сфері фізичного виховання, спорту та валеології : зб. наук. пр. учасників Х міжнар. Інтернет наук.-метод. конф., м. Харків, 25 листоп. 2016 р. / Національна академія Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2016. – Вип. 10. – С. 123–127.