ЩО І КОМУ ГАРАНТУЄ ГАРАНТІЙНА ФУНКЦІЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ?

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут держави і права імені В. М. Корецького, НАН України, ВД «Дакор»
Анотація
При дослідженні гарантійної функції матеріальної відповідальності, науковці розглядають її виключно через призму ідеї охорони прав працівника. Такий підхід є однобічним та не дозволяє у повній мірі зрозуміти зміст як окремих правових норм, так і гарантійної функції матеріальної відповідальності. При исследовании гарантийной функции материальной ответственности, ученые рассматривают ее исключительно через призму идеи охраны прав работника. Такой подход является односторонним и не позволяет в полной мере понять смысл как отдельных правовых норм, так и гарантийной функции материальной ответственности. When examining the guarantee function of liability, scientists consider it solely through the prism of the idea of protecting the rights of the worker. This approach is one-sided and does not allow us to fully understand the meaning of both separate legal norms and the guarantee function of liability.
Опис
Ключові слова
трудове право, гарантійна функція, матеріальна відповідальність, трудовое право, гарантийная функция, материальная ответственность, labor law, warranty function, material liability
Цитування
Лук'янчиков О. М. Що і кому гарантує гарантійна функція матеріальної відповідальності? / О. М. Лук’янчиков, Д. О. Новіков // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. пр. : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 26 листоп. 2015 р. / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького ; [за заг. ред. Пархоменко Н. М. та ін.]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 316–320.