PLURALITAS NON EST PONENDA SINE NECESSITATE, АБО МІСЦЕ ТЕОРІЙ ПРЕКАРІАТУ У НАУЦІ ТРУДОВОГО ПРАВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ужгородський національний університет (УжНУ)
Анотація
Стаття присвячена дослідженню сутності теорій прекаріату як нового суспільного класу та визначенню доцільності їх врахування у науці трудового права. Автор робить висновок про те, що прекаріат з точки зору трудового права має розглядатися у юридичному статусі безробітних. Прекаріат є також потенційним суб’єктом соціального партнерства. Статья посвящена исследованию сущности теорий прекариата как нового общественного класса и определению целесообразности их учета в науке трудового права. Автор делает вывод о том, что прекариат с точки зрения трудового права должен рассматриваться в юридическом статусе безработных. Прекариат является также потенциальным субъектом социального партнерства. The article is investigated the essence of prekariat’s theories as a new social class and determined the feasibility of their incorporation in the science of labour law. The author concludes that prekariat in terms of labor law must be considered in the legal status of unemployed. Prekariat is also a potential subject of social partnership.
Опис
Ключові слова
прекаріат, глобалізація, гнучкість, перегони на дно, соціальне партнерство, прекариат, глобализация, гибкость, гонка на дно, социальное партнерство, prekariat, globalization, flexibility, race to the bottom, social partnership
Цитування
Новіков Д. О. Pluralitas non est ponenda sine necessitate, або місце теорій прекаріату у науці трудового права / Д. О. Новіков // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право. – Ужгород : УжНУ, 2015. – Вип. 34, т. 2. – С. 22–26.