Організація оздоровчої роботи в основній школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті обгрунтовано організацію оздоровчої роботи в основній школі. В статье обосновано организацию оздоровительной работы в основной школе. The article substantiates the organization of health work in the main school.
Опис
Ключові слова
здоров'язбережувальна освiта, оздоровча робота, основна школа, студентські роботи, здоровьесберегательное образование, оздоровительная работа, основная школа, студенческие работы, health education, health work, primary school, student work
Цитування
Гусєва І. Організація оздоровчої роботи в основній школі / І. Гусєва, Т. С. Твердохліб // Актуальні питання природничої науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студ., магістр. : зб. наук. пр. студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 41–44.