СЛОВНИК-ДОВІДНИК ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ ЮНОГО МОВОЗНАВЦЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Основу словника складають лінгвістичні терміни, використовувані в шкільних і вишівських підручниках, зокрема й такі, яких немає в раніше виданих лінгвістичних словниках й енциклопедіях. Пояснення лінгвістичних понять доступні всім, хто володіє знаннями з української мови в обсязі середньої школи. Словник відбиває сучасний рівень мовознавства. Словник може бути корисним студентам-філологам й учителям української мови, які знайдуть у ньому і нове наукове потрактування мовних явищ, і дидактичний матеріал для практичного застосування. The dictionary contains linguistic terms used in school and university textbooks, including those that are not mentioned in previously published linguistic dictionaries and encyclopedias. The target readers are those who have know Ukrainian at a secondary school level. The dictionary reflects the modern level of linguistics. The dictionary can be useful for students of philological departments and teachers of the Ukrainian language, who will find in it both a new scientific interpretation of linguistic phenomena and didactic material for practice.
Опис
Ключові слова
українська мова, українське мовознавство, лінгвістика, терміни, словники, Ukrainian language, Ukrainian linguistics, linguistics, terms, dictionaries
Цитування
Дорошенко С. І. Словник-довідник лінгвістичних термінів юного мовознавця / С. І. Дорошенко ; відп. ред., вступ. сл. О. О. Тєлєжкіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2024. – 400 с. : іл. , портр.