Політичні ідеї представників неолібералізму

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво ПП «Новий Світ-2000», ФОП Піча
Анотація
У підручнику проаналізовано генезу розвитку світової політичної думки у XX - на початку XXI століття. Представлено основні напрямки вивчення політичної проблематики за методологічним (том 1) і доктринальним (том 2) підходами до аналізу. Дтя студентів-політологів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, політичних діячів, а також для усіх, хто цікавиться політикою та політичного наукою, історією її еволюції. В учебнике проанализирована генеза развития мировой политической мысли в XX - начале XXI века. Представлены основные направления изучения политической проблематики по методологическим (том 1) и доктринальным (том 2) подходами к анализу. Дтя студентов-политологов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, политических деятелей, а также для всех, кто интересуется политикой и политической наукой, историей её эволюции. The textbook analyzes the genesis of the development of world political thought in the XX - early XXI century. The main directions of studying political problems on methodological (volume 1) and doctrinal (volume 2) approaches to analysis are presented. Among the students are political scientists, post-graduate students, teachers of higher educational institutions, political figures, as well as for all who are interested in politics and political science, the history of its evolution.
Опис
Ключові слова
політологія, соціологія, неолібералізм, методологічний підхід, доктринальний підхід, политология, социология, неолиберализм, методологический подход, доктринальный подход, political science, sociology, neoliberalism, methodological approach, doctrinal approach
Цитування
Куц Г. М. Політичні ідеї представників неолібералізму / Г. М. Куц // Політична думка XX - початку XXI століть : методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2 т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – Т. 2 : Доктринальний підхід, Тема 20. – С. 13–35.