Критерії оцінки екологічного стану середовища за порогами чутливості біоіндикаторів

Анотація
Вперше визначено характеристики порогової чутливості біоіндикаторів (водоростей, грибів, мохоподібних, квіткових рослин, кліщів, комах та людини) на дію екологічно несприятливих факторів середовища, за якими розроблено критерії оцінки екологічного стану довкілля. Підготовлено матеріали для формування бази даних порогів чутливості відповідних біоіндикаторів на дію екологічно несприятливих факторів середовища. Впервые определены характеристики пороговой чувствительности биоиндикаторов (водорослей, грибов, мохообразных, цветковых растений, клещей, насекомых и человека) на действие экологически неблагоприятных факторов среды, по которым разработаны критерии оценки экологического состояния окружающей среды. Подготовлены материалы для формирования базы данных порогов чувствительности соответствующих биоиндикаторов на действие экологически неблагоприятных факторов среды. Characteristics of thresholds of sensitivity of bioindicators (algae, fungi, bryophytes, flowering plants, oribatid mites, insects and man) to ecologically unfavourable environmental factors have been identified for the first time. Criteria of assessment of ecological state of the environment have been elaborated. Materials for database on thresholds of sensitivity of corresponding bioindicators detecting ecologically unfavourable environmental factors have been prepared.
Опис
Ключові слова
критерії оцінки, пороги чутливості, біоіндикація, екологічний стан середовища, критерии оценки, пороги чувствительности, биоиндикация, экологическое состояние среды, criteria of assessment, thresholds of sensitivity, bioindication, bioindication, ecological state of the environment
Цитування
Критерії оцінки екологічного стану середовища за порогами чутливості біоіндикаторів / С. В. Беспалова, О. С. Горецький, О. З. Глухов [та ін.] // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2011. – № 1(11). – С. 25–43.